• STORE INNGREP: Her i venstre kant av Fossdalsvatnet, ovenfor Furudalstrekket, vil tre store luftspenn passere over myrområdet. - Det blir et overgrep både mot naturen og de titusener som farter her om vinteren, sier Unni Ellefsen. Bak henne skimtes dagens BKK-linje som skal samles i den nye traseen. FOTO: Paul S. Amundsen

Hytteeiere maner til kamp

Til uken setter Statnett i gang hogst langs den planlagte kraftlinjetraseen over Kvamskogen. - Traseen vil rasere turområde, mener hytteeiere.