Raset stenger fabrikken i Vik

Hjørnesteinsbedrift ligger midt i rassonen og må trolig holdes stengt i morgen.