• MEDIA VEKKET INTERESSEN: Politiet har på bakgrunn av medieomtalen startet undersøkelser av teleskandalen i Bergen. Kommuneadvokat Helge Strand (nr. to fra v.) vurderer fortsatt om kommunen skal anmelde saken. Strand representerte kommunen sammen med kommunaldirektør Rune Haugsdal (til v.), byrådsleder Monica Mæland og informasjonsdirektør Robert Rastad da G-partner la frem sin granskingsrapport på en pressekonferanse før påske.ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ

Politiet går inn i teleskandalen

Mens kommunen fortsatt vurderer en anmeldelse, har politiet på eget initiativ begynt å undersøke anbudsskandalen i Bergen.