Politifagforening vil saksøke politiet for å få hemmelige papirer

Politiets Fellesforbund har varslet søksmål mot egen arbeidsgiver.

Publisert: Publisert:

LEDER: Kjetil Rekdal er leder i Politiets Fellesforbund Vest. Han har varslet søksmål mot arbeidsgiver. Foto: Odd E. Nerbø

Bakgrunnen for konflikten mellom fagforeningen Politiets Fellesforbund og arbeidsgiveren Politidirektoratet er denne:

21. mars i år sendte fagforeningen Akademikerne i Vest politidistrikt et varsel der de hevdet at politidistriktet brukte ulovlige krav i stillingsutlysninger.

Ansettelser på vent

Akademikerne reagerte på at man måtte være politiutdannet for å kunne søke lederstillinger på avsnitts- og seksjonsnivå i politiet.

Siden stevnet Akademikerne egen arbeidsgiver for retten. De ville stanse ansettelsen av nye politiledere inntil varselet var behandlet. Ansettelsen av 14 ledere i Vest politidistrikt ble satt på vent.

I mai ble det inngått forlik i saken av hensyn til arbeidsmiljøet i politidistriktet. Det er dokumentene i denne saken Politiets Fellesforbund vil se.

De organiserer vanlige politifolk, Akademikerne har blant andre politijuristene i sine rekker.

Konflikten er en del av maktkampen som pågår i politiet. Politidirektoratet nekter altså Politiets Fellesforbund dokumentene.

– Tolket feil

– Vi mener vi har krav på innsyn i det hemmelige forliket mellom Politidirektoratet og Akademikerne. Vi har ingen annen utvei enn å varsle søksmål for å få dokumentene, sier Kjetil Rekdal.

Han leder Politiets Fellesforbund Vest og er øverste tillitsmann for flertallet av politidistriktets ansatte.

– Hvorfor er dette så viktig at dere varsler søksmål mot egen arbeidsgiver?

– Forliket innebærer nye drøftinger om ansettelse av ledere. Det berører mange av våre medlemmer direkte. Flere av dem har jo søkt disse stillingene eller vurderer å gjøre det, svarer Rekdal.

LEDER: Kjetil Rekdal leder Politiets Fellesforbund i vest. Foto: Gidske Stark

– Derfor er vi part, og vi har stor grunn til å tro at dokumentasjonen i saken viser at Politidirektoratet har gått langt ut over sine fullmakter og tolket regelverket feil. Dette er trolig også grunnen til at de nå tviholder på dokumentene, fortsetter han.

– Skjuler seg

Fagforeningstoppen reagerer på at en praksis som har vært gjeldende i over 60 år nå forsøkes endret, uten at han får se dokumentene i saken.

– Norsk politi bør praktisere en åpenhetskultur, men Politidirektoratet går altså motsatt vei og skjuler seg bak offentlighetsloven.

Først ba Rekdal om å få dokumentene fra Vest politidistrikt. De spilte ballen videre til Politidirektoratet, som nektet å gi dem. Direktoratet viste til offentlighetsloven paragraf 18.

Der heter det at det kan gjøres unntak for innsyn i dokument som et organ har utarbeidet eller mottatt som part i rettssak.

POLITIDIREKTORATET: Trues med søksmål av Politiets Fellesforbund. Foto: Torstein Bøe, NTB scanpix

Politidirektoratet har ikke svart

Forbundsstyret i Politiets Fellesforbund bestemte nylig at de ikke ønsker å delta i drøftinger knyttet til utlysninger og omgjøring av lederstillinger i alle landets politidistrikt.

PF mener det er så mange usikkerhetsmomenter. Derfor anbefaler de alle sine lokallag om avvente drøftingene inntil de har samme dokumentasjon som arbeidsgiver og Akademikerne har.

– Det er utrolig at dette skjer. Vi har nylig sett at politiet har utlevert personalopplysninger til utenforstående som har søkt innsyn i den enkelte ansattes personalmappe. Så nekter de altså de ansattes egen fagforening å se dokumenter som får betydning for ansettelsessaker. Det er uhørt, mener Rekdal.

BT kontaktet Politidirektoratet 12. juni for å få tilsvar til kritikken. Tre dager seinere purret vi på ny. Politidirektoratet har ikke svart.

Publisert: