Mange innsatte lever isolert i fengsel. Nå skal saken behandles i Stortinget.

– Jeg er sterkt bekymret, sier Sivilombudsmannen.