Granskning: Bergen fengsel bryter loven når de isolerer innsatte

– Vi er sterkt bekymret for bruken av isolasjon i Bergen fengsel, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Nå krever han strakstiltak.

Publisert Publisert

BEKYMRET: Fengselsledelsen i Bergen fengsel synes rapporten fra Sivilombudsmannen er «god og grundig». Harald Åsaune er fengselsleder og Heidi Sandvik avdelingsleder på avdeling A. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

 • Ingrid Fredriksen
 • Torunn A. Aarøy
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

En fersk rapport fra Sivilombudsmannen slår fast at Bergen fengsel bryter loven på flere punkter.

De krever nå strakstiltak for å få ned bruken av isolasjon.

– Vi er sterkt bekymret for bruken av isolasjon i Bergen fengsel. Det gjelder både for dem som settes på sikkerhetscelle og personer som sitter mye alene på cellen, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

– Svært alvorlig

I mai i fjor kom Sivilombudsmannen på uanmeldt besøk til Bergen fengsel.

Granskningen avdekket at en mindreårig på glattcelle ble overlatt til seg selv.

Mindreårige skal ha kontinuerlig tilsyn når de låses inne, ifølge regelverket.

En rekke vedtak om å bruke tvang mot innsatte er ulovlig eller i strid med retningslinjene.

– Isolasjon gir stor fare for umenneskelig behandling. Det er svært alvorlig, sier Falkanger.

SLITT: Glattcellene er slitte i Bergen fengsel, slår rapporten fast. Den minste cellen er så liten at det er på grensen til det som kreves av internasjonale torturkomiteer. Foto: Eirik Brekke

Skriker og hamrer i døren

På glattcellen i Bergen fengsel står lyset på døgnet rundt, noe som gjør det vanskelig å sove. Det er brudd på internasjonale torturkonvensjoner, slår rapporten fast.

Fengselet har også slått av callinganlegget på glattcellen for å «hindre unødig mye ringing til vakten». Det kan skape angst hos innsatte.

– De kan ikke påkalle hjelp uten å rope og skrike og hamre i døren. Det er vi sterkt kritiske til, sier Falkanger.

Ligger lenge i belteseng

I fjor avslørte BT at flere mindreårige hadde sittet på glattcelle i Bergen fengsel.

En 17-åring forsøkte å ta sitt eget liv, og ble bundet fast til en belteseng i 13 timer uten helsetilsyn.

Det er «sterkt bekymringsfullt» at mindreårige ligger bundet fast så lenge, ifølge rapporten. Det manglet også sentral dokumentasjon fra et opphold på glattcelle.

– Fengselet hadde ikke gode nok rutiner når de brukte tvang mot mindreårige. Det må på plass, sier Falkanger.

Krever strakstiltak

BT har også dokumentert at psykisk syke i Bergen fengsel isoleres på glattceller etter selvskading og selvmordsforsøk. De settes også på såkalte venteceller, som blant annet har fastskrudde møbler.

– Vi er sterkt bekymret for den høye bruken av sikkerhetscelle og ventecelle for å forhindre selvmord og selvskading. Dette er ikke stedet å være hvis du er i en slik i situasjon, sier sivilombudsmannen.

Han ber fengselet umiddelbart sette inn tiltak for å unngå en slik praksis.

– Det er svært alvorlig at lite ressurser i fengselet fører til tvangsbruk mot personer som står i fare for å ta livet sitt, sier Falkanger.

Sivilombudsmannen har en rekke ganger tidligere kritisert isolasjonsbruk i norske fengsler. De har også sett at tvangsbruk øker på grunn av ressursmangel.

Les også

Setter inn strakstiltak for å få ned glattcellebruk i fengsel

GRANSKET: I mai 2018 gjennomførte en delegasjon fra Sivilombudsmannen en granskning av Bergen fengsel. Fra v. sivilombudsmann Aage Thor Falkanger, Helga Fastrup Ervik, Joar Øveraas Halvorsen, Christian Ranheim og Aina Holmén. Foto: Rune Sævig

Ulovlig bruk av glattcelle

BT har også skrevet om en psykisk syk mann i 50-årene som hadde tilbrakt 1700 timer på glattcelle på få år, ofte fordi han ropte og sparket i dørene.

Men fengselet har ikke lov til å sette noen inn på glattcelle på grunn av dette, slår rapporten fast.

Sivilombudsmannen fant også ut at en rekke personer med psykiske lidelser hadde et vedtak om å være «utelukket fra fellesskap».

– Mange av dem får ikke den helsehjelpen de skal ha, sier Falkanger.

Sitter alene på cellen

Mange innsatte på avdeling A sitter så mye alene på cellen at det tilsvarer å sitte på isolat etter internasjonale standarder. Mange har det slik uten at det er fattet vedtak om dette.

– Det er ikke lovlig, sier Falkanger.

Innsatte isoleres også uten at det er sikkerhetsmessige grunner til det. Det gir stor risiko for umenneskelig behandling, konkluderer rapporten.

– Det er ekstra bekymringsverdig at mange av disse personene egentlig skal ha fellesskap med andre innsatte, sier Falkanger.

ISOLERT: Mange innsatte på avdeling A i Bergen fengsel sitter så mye alene på cellen at det tilsvarer å sitte på isolat etter internasjonale standarder, står det i rapporten. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Vil endre reglene

Også i 2014 avdekket Sivilombudsmannen at mange var isolerte på avdeling A. De ba fengselet øke aktivitetstilbudet kraftig.

Fengselet laget et nytt oppholdsrom til de innsatte, noe Falkanger kaller en «marginal forbedring».

Fengselet svarte ellers at de ikke hadde penger til å gjøre så mye mer.

I 2014 fortalte innsatte også at de følte seg utrygge i fellesområdene.

– Fengselet har svart med å låse dem inne enda mer, fordi de ikke har bemanning til å ivareta de innsattes sikkerhet, sier Falkanger.

Sivilombudsmannen ber nå om at dagens retningslinjer endres. De ønsker tydelige krav i regelverket om hvor mye innsatte kan være innelåst på cellen i løpet av et døgn, og hvor mye aktivisering og fellesskap de skal ha.

– Nå er det opp til hvert enkelt fengsel å løse dette ut fra hvor mye penger de har. Rettssikkerheten til de innsatte kan ikke avhenge av det, sier Falkanger.

Sivilombudsmannen vil ta dette opp med Justisdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

FORTVILET: – Vi er de siste som ikke kan si nei til å ta vare på psykisk syke. Det er fortvilende at vi ikke klarer å ta oss godt nok av dem, sier Heidi Sandvik, avdelingsleder ved avdeling A i fengselet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Innrømmer mye isolasjon

Fengselsleder Harald Åsaune i Bergen fengsel kaller granskningsrapporten fra Sivilombudsmannen for «god og grundig».

– Det er for mye isolasjon i Bergen fengsel. Oppfølgingen av psykisk syke er for dårlig, og dette synes vi er svært alvorlig, sier Åsaune.

Om at Sivilombudsmannen mener fengselet bryter loven, sier han følgende:

– Det er en påkjenning å motta denne alvorlige kritikken.

Men Åsaune understreker at kritikken også er viktig:

– For oss har det vært viktig å gi en åpen og sannferdig beskrivelse av den situasjonen fengselet er i. Uten bortforklaringer, sier han.

– Siste utvei

Fengselet får også kritikk for å bruke glattceller når innsatte prøver å ta livet sitt.

– Det er ikke sånn at vi setter folk på sikkerhetscelle uten videre. Det er siste utvei når vi ikke klarer å løse situasjonen på annen måte. Dette viser også behovet for bedre helsehjelp i fengslet, sier Åsaune.

Han understreker at det er komplisert å gi hjelp til psykisk syke når helsevesenet ikke tar imot dem.

– Vi samarbeider nå med helseforetaket for å finne løsninger for å ta oss av disse på en forsvarlig måte, sier Åsaune.

Han understreker at en del innsatte kan være ustabile og farlige.

– Vi må også ta vare på sikkerheten til de ansatte, sier Åsaune.

Presset økonomi

Bergen er nå i ferd med å ordne opp forholdene vedrørende glattcellene. Blant annet er callinganlegget skrudd på igjen.

Fengselet får hard kritikk for behandlingen av mindreårige. De tok imot disse mens ungdomsenhetens glattcelle var stengt i en lang periode.

– Dette kom brått på oss, og det er svært beklagelig at vi ikke var tilstrekkelig forberedt på den situasjonen. Vi har laget rutiner for dette nå, sier Åsaune.

Bergen fengsel må nå svare Sivilombudsmannen på hvordan de skal rette opp forholdene.

– Både her i Bergen og i andre norske fengsler har det vært en presset økonomi i mange år. Det går ut over hvilken hjelp vi kan gi de innsatte. Tiden er overmoden for at bevilgende myndigheter gir oss ressurser til å løse dette problemet, sier Åsaune.

Publisert

Fengslenes glattceller

 1. «Blir mye alenetid og lange dager», «føler også på isolasjonsfølelse»

 2. – Dette var det eneste riktige å gjøre

 3. Gro Anita fortalte henne hva som skjedde i fengselet. Tre år senere fikk de svaret som ga dem frysninger.

 4. De skulle rydde opp i fengslene: Leder og nestleder trekker seg på dagen

 5. Gro Anita (32) lå fast­bundet i 100 timer: – Slik kan vi ikke ha det i Norge

 6. Gro Anita lå 42 timer i belteseng – nå erkjenner staten brudd på menneskerettighetene

Les mer om dette temaet

 1. De er psykisk ustabile og skader seg selv. Hjelpen er å bli låst inne på en glattcelle.

 2. 21 selvmordsforsøk endte på glattcelle, til tross for at glattceller kan øke sjansen for selvmord

 3. Politikere vil se forholdene i Bergen fengsel med egne øyne

 4. Sauebonden Bjørn (60): – I perioder var jeg så syk at jeg ikke klarte å gå ut av cellen for å lufte meg

 5. Ber om svar fra egen regjering i fengselssaken

 6. – Kan være alvorlige brudd på loven

 7. Setter inn strakstiltak for å få ned glattcellebruk i fengsel

BT anbefaler

Ble klappet inn i garderoben: – Vi er Brann. Vi skal være et topplag.

Slik var Ballspark-sendingen.

LES SAKEN
 1. Fengslenes glattceller
 2. Glattcelle
 3. Sivilombudsmannen
 4. Justisdepartementet
 5. Selvmord