• OMSTRIDT HUS: Pris er brukt som argument for å ruste opp dagens rådhus, men de lærde strides om tallene. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Store forskjeller i rådhus-priser

Prisen for et nytt rådhus varierer med flere hundre millioner kroner i forskjellige rapporter. Politikere mener rådhussaken ikke er godt nok utredet.