Her får den utenlandske bussjåføren gebyr på Strandkaien

Trafikkbetjentene i Bergen kommune må hanskes med litt av hvert når byen svømmer over av turister.