Ordføreren ber om unnskyldning for at byråkrat ble beskyldt for korrupsjon

Ordføreren ber om unnskyldning for at byråkrat ble beskyldt for korrupsjon. Politikerne ber rådmannen rydde opp i administrasjonens regelbrudd.