Fylkesbaatane kan forsvinne for godt

Fjord 1-konsernet vurderer store endringar i selskapsstrukturen. Innan få månader kan det tradisjonsrike reiarlaget Fylkesbaatane (FSF) - slik vi kjenner det i dag - vere historie.