Rundstal Sp-toppar på hotell

Toppleiarane i Senterpartiet blei fråstolne både pengar og PC-ar på eit hotell i Asker for nokre veker sidan.