Knotarane blant oss

Knapt nokon skadar norske dialektar og nynorsk slik som knotarane. Dei som etter beste evne prøver å leggje frå seg alt heimemål, og endar opp med å snakke som førstegenerasjons innvandrarar frå Pakistan.