Tysk by for liten for bordell

Den tyske byen Speyer får intet bordell, vedtok en domstol fredag. Det bor for få mennesker i byen.