Møte i Hordaland fylkesutval

Hordaland fylkesutval skal ha møte torsdag 4. desember 2003 kl. 11.00 i Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gate 5, Bergen, kl. 11.00. Her finn du sakspapira.