• (1/2)
    KJERNEPRØVER: I dette røret har masterstudent Helene Fjellheim og forsker Kristian Vasskog hentet kjerneprøver med sedimenter fra bunnen av Vangsvatnet. FOTO: Rune Sævig

Borer etter svar på bunn av Vangsvatnet

Langt nede i mudderet på bunn av Vangsvatnet vil klimaforskerne finne ut når neste storflom kommer til Voss.