Tett, tettere - Kvamskogen

Har Kvamskogen rom for hundrevis av nye hytter med bilvei til døren? BT har vært på Skogen og truffet gamle og nye hytteeiere, grunneiere og arbeidsfolk.