- Statsråden gjer jordmødrene til syndebukkar

Aksjonen «Forsvar Lærdal sjukehus» meiner helseminister Dagfinn Høybråtens gjer jordmødrene i Lærdal til syndebukkar.