Frp avgjer om det blir Jondalstunnel

Fylkestinget vedtok samrøystes torsdag å løyva i alt 90 millionar kroner tilJondalstunnelen. No står det på 50 millionar kroner frå staten, og Framstegspartiet avgjer om dei pengane kjem.