Statsadvokatens skrekkeksempler

Følgende tre rulleblad er etter Walter Wangbergs mening bevis på at noe er ruskende galt i kriminalomsorgen.