Sterke Knut-ar på tråden

Motsetnaden mellom to sterke forretningsmenn frå Rosendal og Husnes ligg til grunn for den intense dragkampen i Senterpartiet, som lammar ordførarvalet i Kvinnherad.