• Først gikk nabohuset og så garasjen til Kjetil Skjerven. Til slutt måtte også huset gi tapt for de enorme naturkreftene. FOTO: GUNN GRAVDAL ELTON

Mistet alt i vannmassene