NM i treklatring!

Lørdag var dagen da barske mannfolk satte hverandre NM-stevne for å se hvem som var best til å klatre i Nygårdsparkens høye trær.