Hydro truar Årdal

Dersom Hydro ikkje får bruke kraftressursane i Årdal som dei vil, kan selskapet komme til å bli vanskeleg å ha med å gjere i omstillingsarbeidet.