Et gripende farvel

I en fullsatt kirke på Haakonsvern var familie, slekt, venner og skipskamerater samlet for å ta farvel med løytnant Odd Audun Alvestad da 30-åringen ble gravlagt.