Hyllestad ut av dollarfella

Skipsverftet Havyard Leirvik i Hyllestad vrei seg unna dollarfella og sikra ein storkontrakt i går - i euro.