Null interesse for oppdrettsutdanning

I oppdrettsfylket Sogn og Fjordane vil ingen ta utdanning i akvakultur.