96-åring har stått ett år i sykehjemskø

Johanne Kuhnle har bodd en måned på Haukeland sykehus. Her koster hun Fana bydel 4000 kroner dagen. Bydelen klarer ikke å skaffe sykehjemsplass.