Trenger folk med utdanning

IKT-bransjen er ferdig med «cowboytiden». Nå er behovet stort for folk med lengre IKT-utdanning.