Avgjørelse innen et halvt år

Saken behandles nå i Utlendingsnemnda. Der kan det gå inntil seks måneder før saken er behandlet.