Hødden - et strøk med samhold

Hødde-gutt - eller -jente - er en ærestittel, erklærer lokalhistoriker Jo Gjerstad. Med ettertrykk. Vi protesterer ikke. Man gjør ikke det mot en sånn erklæring.