Sykehuskutt rammer kreftpasienter

Kreftpasientene på Haraldsplass i Bergen kan tape når sykehusets ledelse nå kutter i pasienttilbudet.