- Helseinstitusjonar får kritikk

Fylkeslegen i Sogn og Fjordane kjem med kritikk etter to episodar der pasientar tok seg ut av institusjonar.