Eldrerådet skal drøfte dødsfall

Bekymringstelefon for eldre kan bli en virkelighet i Bergenhus bydel. Kommunetopper vil ha folk til å bry seg om naboer og familie.