Millionrekning etter skrap-tabbe

3000 tonn skrapjern må hevast frå sjøen utanfor eine kaien på Hanøytangen. Det er duka for krangel om millionrekninga.