Sund får støtte til ferjesamband

Sund kommune vil få auka rammetilskotet dersom riksferjesambandet Hjellestad - Klokkarvik blir omklassifisert til kommunalt samband.