Villreinkvoten på 2500 dyr

Direktoratet for naturforvaltning (DN) opprettholder villreinnemndas vedtak om fellingskvote for villrein på Hardanger-vidda.