Vik tilbyr brakkefengsel

Fire til åtte sårt tiltrengte fengselsplassar til spottpris. Det er Vik fengsel sitt tilbod til eit storsamfunn med lang soningskø.