Anmelder Vegkontoret for ulovlig dumping

Hordaland Vegkontor er politianmeldt for ulovlig dumping av store mengder steinmasser i det vernede Opo-vassdraget i Oddadalen.