P-selskapet vil se på saken igjen

Etter at BT var i kontakt med Bergen parkeringsselskap ønsker direktøren plutselig å se på saken på nytt.