Pålegger fredning av Middelalderskogen

Torsdag vil trolig bystyrets komite for miljø- byutvikling og tekniske tjenester pålegge byrådet å sørge for at den såkalte Middelalderskogen i bratthenget bak Domkirken fredes.