Sælevik invitert til Stortinget

Mandag får Geir Sælevik en time til å orientere Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om saken sin.