Vandaler gjorde innbrudd

Verdifulle ting ligger igjen - mens eldre elektrisk utstyr er borte vekk. Det er status etter et innbrudd i et fritidshus på Straume i Radøy kommune.