Bygger større kraftverk i verna vassdrag

Klarsignal er no gitt for dei to hittil største utbyggingane i det verna Gaularvassdraget. Sogn og Fjordane Energiverk (SFE) vil inn på eigarsida i det eine.