Psykiatrikutt på Ullevål skaper reaksjoner

Ullevål sykehus i Oslo vil kutte 80 stillinger i psykiatrien.