Millionsmell for bispedømmet

Driften av Bjørgvin bispedømme gikk nesten to millioner kroner i underskudd i fjor.