Ber om millioner til nye politikerkontor

Ordføreren ønsker representasjonslokaler og nye kontorer for politikerne og bystyrets organer. For to år siden var prisen mellom fem og ti millioner kroner. Nå tør ingen si hva det koster.