Sint bilist angrep parkeringsvakter

I løpet av en uke fikk 21-åringen to parkeringsbøter. Begge bøtene ble "betalt" i form av trusler og knyttneveslag.