Endelig forlik i Morgensol-saken

Byrådet trosser kommuneadvokatens anbefaling og inngår forlik med Morgensol-kvinnene. - Dette føles riktig, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.