Milepæl for Flåmsbana

400.000 reisande på eitt år har lenge vore målet for landets mest særmerkte jernbane. I år vart målet nådd - allereie i september.