Gaten med de mange liv

Med en kirke i hver ende er Øvregaten - inkludert den lille - godt forankret i historisk, bergensk grunn. Så er den da også byens eldste gate og har delvis beholdt sitt gamle løp.